کمـــال

کمــال

 

اگر بگویم بمان همیشه که با تو باشم زیاده خواهم

بدان که مبنای اختیاری اگرچه تنها تویی پناهم

 

تو بهترین شکل انتظاری به روی هر بومی از کشیدن

و خوشترین رنگ ماندگار از نگاه نقشی خدا گواهم

 

شده پل ارتباطی ما نهایت حس عاشقانه

که باعث کل کائنات است و درک آن انتخاب راهم 

 

تمام ذرات بودن من به گفتگو با تو می نشیند

که جز تو حرفی نمانده باقی نه بر زبانم نه در نگاهم

 

ستاره ی بخت من رسیده به اوج بی حّد آسمانش

وسر به مهر زمین کشیدم برای شکرت به سجده گاهم 

 

 

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

ثبت شده در سایت شعر نو 

http://www.shereno.com/11576/11154/142001.html

 


/ 0 نظر / 36 بازدید