ساز مخالف

ساز مخالف

 

ساز مخالف می زنی سبکت چه وحشتناک شد

مضراب احساست چرا نسبت به من هتاک شد؟

 

چنگ نگاهت می زند بی وقفه چشم خواهشم

انگار نتهای من از قلب تو کلن پاک شد  

 

آنقدر فریادم زدی با زخمه های محکمت

در رفته کوک طاقتم بدجورر قلبم چاک شد

 

بی پرده حرفت را بزن من گوش هستم کاملن

هرچند مدتهاست "من" توی وجودت خاک شد

 

آهنگ شاد بودنت در گریه هایت گم شده

سهم من از این سمفونی یک قطعه استهلاک شد   

 

 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

ثبت شده در سایت شعر نو 

http://www.shereno.com/11576/11154/142001.html


 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید