با رنگ قرمز می کشم دور تو ماژیکی

با رنگ قرمز می کشم دور تو ماژیکی

 

بازیگری استاد در ژانر رمانتیکی

مجذوب نقشت می شوی بسیار تکنیکی

 

در فیلم های تو سیاهی لشکرم اغلب

با فرم ثابت از سکانسی توی تاریکی

 

وقتی شکار تو شدم هرگز نفهمیدم

روی هدف آماده ی هرگونه شلیکی

 

بازیچه ی دست تو بودم سالها ، حالا

با رنگ قرمر می کشم دور تو ماژیکی

 

غیر از بدی در ذات تو چیزی نمی بینم

دیگر چرا هی بیخودی دنبال تفکیکی ؟

 

زیبایی ات دیگر پشیزی هم نمی ارزد

هرچند داری بهترین ماسک پلاستیکی

 

گمشو برو ، چون لایق بدتر ازین هایی

لعنت به تو لعنت به آن لبخند ماتیکی

 

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

ثبت شده در سایت شعر نو 

http://www.shereno.com/11576/11154/142001.html


 

/ 0 نظر / 20 بازدید